Ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση της ποιότητας

Για τη διασφάλιση της Ποιότητας των προιόντων μας, εμείς στην ΚΗ δίνουμε την μέγιστη σημασία κατα όλη τη διαδικασία παραγωγής με στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές που συνεργαζόμαστε:

Η εταιρεία μας προκειμένου να σχεδιάσει και να παράγει ένα νέο σχέδιο ή να παραλάβει νέα παρτίδα προϊόντων αξιολογεί και συμφωνεί με τον κατασκευαστή μεταξύ άλλων τα εξής:

- Τις συνθήκες χρήσης του προιόντος (βάρος, είδος & σχήμα περιεχομένου, διαστάσεις,στοίβαξη,υγρασία / θερμοκρασία αποθήκευσης, καθώς και συνθήκες μεταφοράς)

- Τις απαιτούμενες ποσότητες που πρέπει να έχει διαθέσιμες ανά μέρα ή εβδομάδα.

- Την αισθητική του προϊόντος (μακέτες, χρώματα, είδος εκτύπωσης, κλπ)

Στη συνέχεια σχεδιάζουμε το προϊόν και συμφωνούμε τις τεχνικές προδιαγραφές των Α' υλών (χαρτί, κόλλες, μελάνια κλπ) με επιλεγμένους προμηθευτές της, που είναι μεγάλες εταιρείες εξοπλισμένες με σύγχρονα μηχανήματα και με ειδικά εξοπλισμένα τμήματα ποιοτικού ελέγχου, πιστοποιημένες με ISO 9001:2000 για τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων τους.

Στόχος είναι η διατήρηση των φυσικών ιδιοτήτων της Α' ύλης στις συνθήκες που θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν από τον πελάτη μας.

Κατά την παραλαβή των πρώτων υλών η εταιρεία μας ελέγχει δειγματοληπτικά στο δικό της χώρο ή στο εργοστάσιο παραγωγής τις συμφωνημένες τεχνικές προδιαγραφές πριν αρχίσει την διαμόρφωση της τελικής παραγωγής με ειδικά σύγχρονα μηχανήματα ακριβείας και πιστοποιημένες μεθόδους.

Κατά τη διαμόρφωση και αποθήκευση σε κιβώτια γίνεται συνεχής ποιοτικός έλεγχος (εκτύπωσης, συγκόλλησης, τελικού προϊόντος).

Τέλος γίνονται εργαστηριακές δοκιμές των παραγόμενων προϊόντων με ειδικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, σε ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας για την παραγωγή αξιόπιστων και συγκρίσιμων αποτελεσμάτων που αφορούν στην ικανότητα τους:

• Να περικλείουν και να συγκρατούν σωστά το προϊόν

• Να αντέχουν την πίεση από τα υπερκείμενα κουτία κατά την στοίβαξη σε παλέτες

• Να αντέχουν στις στρεβλώσεις που είναι δυνατόν να υφίστανται κατά την διακίνηση σε παλέτες με τα φορτηγά

Στόχος είναι η τεκμηρίωση της εξαιρετικής ποιότητας του κάθε κιβωτίου πριν παραδοθεί στον πελάτη.